Vítejte na našich stránkách!

 

Jsme mateřská škola s dlouholetou tradicí. Naši školku tvoří dvě pracoviště na ulici 1. máje, a to 1. máje 1153 (blíže k Rosavě) a 1. máje 864 (blíže k areálu Tesly).

V MŠ 1153 máme 6 tříd, z toho 3 běžné třídy, ve kterých jsou společně děti všech věkových kategorií (3 - 6 let), 1 třída pro nejmenší děti (2,5 - 3 roky) a 2 speciální třídy - 1 třída logopedická, kde dětem pomáháme rozhýbat jejich jazýčky a 1 třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (autismus a kombinované vady). V obou těchto třídách děti vzdělávají speciální pedagožky, logopedická asistentka a asistentky pedagoga.

V MŠ 864 máme 4 třídy, kde ve všech třídách jsou děti rozděleny podle věku a to v kategoriích 2 - 3 roky, 3 - 4 roky, 4 - 6 let a 5 - 6 let. Pro nejstarší děti máme třídu se sportovním zaměřením. Ve třídě pro nejmenší děti učitelkám pomáhá také chůva.

V obou MŠ máme veliké zahrady, které jsou využívány celoročně. Pořádáme na nich také různé akce jak pro děti, tak i společné pro děti a jejich rodiny.

Tyto zahrady stále vylepšujeme, aby je děti mohly využívat nejen k volným hrám, ale také k zážitkovému učení - polytechnika, pěstitelství, udržitelné hospodaření, pozorování různých živočichů a hmyzu.

Mš 1. máje 1153

 

ROZDĚLENÍ TŘÍD DO PAVILONŮ

I. pavilon

 • 1. třída - STONOŽKY

 • 2. třída - MEDVÍDCI

II. pavilon

 • 3. třída - SLUNÍČKA

 • 4. třída - PAPOUŠCI

 • 5. třída - BERUŠKY

III. pavilon

 • 6. třída - LENTILKY (2,5 - 3 r.)

 
Toto jsou naše třídy: 
 
Mateřská škola 1153
Stonožky.jpg

1. třída - Stonožky - tel: 733 740 325

 

Ve "Stonožkách" jsme děti ve věku 3 - 6 let. Naše třída je běžného typu, ale říkáme si také turistická třída, protože chodíme často na dlouhé výlety do našeho okolí. Součástí našeho programu je také seznamování s lidovými tradicemi na Valašsku.

Učitelky: Blanka Chumchalová, Karolína Gottwaldová

142305126_768574017096280_82727465361729

2. třída - Medvídci - tel: 733 740 326

 

V "Medvídkách" jsme děti ve věku 3 - 6 let. Jsme třída běžného typu s výtvarně-estetickým zaměřením. Děti v této třídě jsou vedeny všemi činnostmi k rozvíjení celkové osobnosti, jeho sebevědomí, výtvarného cítění, tvořivé vynalézavosti, originality a fantazie, k vytváření kladného vztahu k výtvarným, pracovním a poznávacím aktivitám, ke vztahu k přírodě.

Učitelky: Jitka Dohňanská, Mgr. Kamila Treglová

Asistentka pedagoga: Zuzana Čadílková

slunicko_obrazek_2.jpg

3. třída - Sluníčka - tel: 733 740 327

 

Ve "Sluníčkách jsem děti ve věku 3 - 6 let. Naše třída je běžného typu s všeobecným zaměřením. Vzdělávací činnosti pro děti obsahují osvojení si základních vědomostí, dovedností a návyků, prožitkové učení hrou je založeno na emočních zážitcích, velký důraz je kladen na individuální přístup a prosociální cítění. 

Učitelky: Kristýna Čadílková, Bc. Barbora Burešová.

1611585499611_edited.jpg

4. třída - Papoušci - tel: 733 740 328

Papoušci, speciální logopedická třída je pro děti s narušenou komunikační schopností ve věku 3 – 7 let.

Děti během dopoledne navštěvují každý den individuální logopedii s logopedickou asistentkou, která probíhá v pracovně před zrcadlem. Do výchovně vzdělávací činnosti jsou zařazeny skupinové logochvilky - motorika rtů a jazyka, grafomotorika, rozvíjení všech smyslů a dechová cvičení. Ve třídě je snížený počet dětí, proto se učitelky mohou dětem individuálně věnovat a zaměřují se na jejich konkrétní potřeby.

Učitelky: Bc. Petra Fabianová, Bc. Natálie Maléřová

Logopedická asistentka: Bc. Iva Jadrníčková

Asistentka pedagoga: DiS. Pavlína Kocůrková

40EAE901-1121-4FC8-BF68-2D1AE203E37F_edi

5. třída - Berušky - tel: 733 740 329

 

Třídu Berušek navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku 3 - 7 let. K výchově a vzdělávání využíváme metodu strukturovaného učení, velký důraz je kladen na individuální přístup.

Součástí třídy je relaxační místnost a pracovní koutek, kde s dětmi pracujeme podle individuálního vzdělávacího plánu.

Děti se účastní canisterapie, hippoterapie, navštěvují solnou jeskyni a infra saunu, tráví dostatek času venku a také spolu s dětmi z ostatních tříd navštěvují různé akce aj.

Učitelky: Bc. Michaela Ličková, Bc. Iva Jadrníčková,

Bc. Jana Vašková

Asistentka pedagoga: Olga Křenková

lllentilkylogo_edited.jpg

6. třída - Lentilky - tel: 733 740 330

 

Do "Lentilek" nás chodí jen 12 dětí ve věku od 2,5 do 3,5 roku. Prostřednictvím společných zážitků, her a tvoření se seznamujeme se světem okolo nás. Učíme se základům jak přistupovat k živé i neživé přírodě. Učíme se komunikaci s dětmi i dospělými.

Náš malý kolektiv umožňuje přizpůsobit se co nejvíce individuálním potřebám jednotlivých dětí a tím zajistit úspěšnou adaptaci na další pobyt MŠ.

Učitelky: Andrea Opatovská, Bc. Hana Sušňová

MŠ 1. máje 864

 

ROZDĚLENÍ TŘÍD DO PAVILONŮ:

I. pavilon

 • 1. třída - KOŤÁTKA (3 - 4 r.)

 • 2. třída - SOVIČKY (4 - 6 r.)

 • 3. třída - SPORTOVCI (5 - 6 r.)

II. pavilon

 • 4. třída - BROUČCI (2 - 3 r.)

 • 5. třída . RYBIČKY (3 - 7 r.)

 
Mateřská škola 864
IMG_8633.jpg

1. třída - Koťátka - tel: 733 740 321

 

Třída Koťátek je pro děti od 3 do 5 let. Třída je přípravkou pro budoucí postup dětí do sportovní třídy. Zaměřují  se  na všestranný rozvoj sportovních schopností a dovedností, výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Učitelky: Zuzana Bolfová, Jana Marková

sova_web_edited.jpg

2. třída - Sovičky - tel: 733 740 322

 

Třída Soviček je třída s heterogenním složením pro děti od 3 do 6 let s estetickým zaměřením. Naším přáním je, aby se děti ve třídě cítily příjemně a mohly se tak všestranně a harmonicky rozvíjet.

Učitelky: Mgr. Kristýna Maňásková, Bc. Lucie Mertová 

Asistentka pedagoga: Dita Vojtíková

Image by Vitolda Klein

3. třída - Sportovci - tel: 733 740 323

 

Sportovci rádi sportují každý den, proto aktivity během celého roku střídáme. Chodíme plavat, bruslit, lyžovat, hrát tenis, jezdit na in-linech. Ve školce pravidelně využíváme tělocvičnu, která je kvalitně vybavená a také infrasaunu. Nechybí dětská jóga, aerobik, tanec, fotbal, basketbal a pohybové hry. Nejraději trávíme čas venku na čerstvém vzduchu, buď na naší školní zahradě, nebo chodíme na výlety. Krom sportu se také věnujeme ekologii, výtvarce, hudebce, dramatizaci, polytechnice, zdravému životnímu stylu a připravujeme se na vstup do ZŠ.

Učitelky: Veronika Stavinohová, Bc. Petra Juříková

Broučci na louce.jpg

4. třída - Broučci - tel: 733 740 324

 

V „Broučcích“ se děti učí především adaptovat na nové prostředí bez rodičů, sebeobsluze, samostatnosti. Učí se hrát si společně se svými vrstevníky. Náročnost aktivit se řídí podle aktuální situace a individuálních potřeb dětí.

Učitelky: Zuzana Kociánová, Nicola Kopecká

Chůva: Renata Svobodová

Image by Daniel Corneschi

5. třída - Rybičky - tel: 732 445 775

5 клас - Рибки - тел: 732 445 775

 

Do třídy Rybiček docházejí děti z Ukrajiiny ve věku od 3 - 7 let. Adaptují se v novém prostředí, učí se česky a vzdělávají se podle českého RVP PV. V adaptaci jim pomáhá jedna ukrajinská učitelka a jedna česká učitelka.

Učitelky: Mgr. Olha Kipot, Zuzana Chmelařová

До класу Рибичок приводять дітей з України віком від 3 до 7 років. Вони адаптуються в новому середовищі, вивчають чеську мову та здобувають освіту відповідно до чеського RVP PV. В адаптації їм допомагає одна українська вчителька та одна чеська вчителька.

 

Вчительки: Мгр. Ольга Кіпот, Зузана Хмелярова

Plnime_program_SZS_250x250.jpg
logo.jpg_miroslav_horut.jpg