top of page

Vítejte na našich stránkách!

 

Jsme mateřská škola s dlouholetou tradicí. Naši školku tvoří dvě pracoviště na ulici 1. máje, a to 1. máje 1153 (blíže k Rosavě) a 1. máje 864 (blíže k areálu Tesly).

V MŠ 1153 máme 7 tříd, z toho 3 běžné třídy, ve kterých jsou společně děti všech věkových kategorií (3 - 7 let), a 4 speciální třídy - 2 třídy logopedické, kde dětem pomáháme rozhýbat jejich jazýčky a 2 třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (autismus a kombinované vady). V obou těchto třídách děti vzdělávají speciální pedagožky, logopedka a asistentky pedagoga.

V MŠ 864 máme 5 tříd, kde téměř ve všech třídách jsou děti rozděleny podle věku a to v kategoriích 2 - 3 roky, 3 - 4 roky, 4 - 7 let a 5 - 7 let. Pro děti máme třídy se sportovním zaměřením - Rybičky (minisportovka), Koťátka (předsportovka) a Sportovci. Ve třídě pro nejmenší děti učitelkám pomáhá také chůva.

V obou MŠ máme veliké zahrady, které jsou využívány celoročně. Pořádáme na nich také různé akce jak pro děti, tak i společné pro děti a jejich rodiny.

Tyto zahrady stále vylepšujeme, aby je děti mohly využívat nejen k volným hrám, ale také k zážitkovému učení - polytechnika, pěstitelství, udržitelné hospodaření, pozorování různých živočichů a hmyzu.

Mš 1. máje 1153

 

ROZDĚLENÍ TŘÍD DO PAVILONŮ

I. pavilon

 • 1. třída - STONOŽKY (3 - 7 let)

 • 2. třída - MEDVÍDCI (3 - 7 let)

II. pavilon

 • 3. třída - OPIČKY (3 - 7 let)

 • 4. třída - PAPOUŠCI (5 - 7 let)

 • 5. třída - BERUŠKY (3 - 7 let)

 • 7. třída - MOTÝLCI (3 - 7 let)

III. pavilon

 • 6. třída - VČELIČKY (3 - 5 let)

Toto jsou naše třídy: 
 
Mateřská škola 1153
Stonožky_edited.jpg

1. třída - Stonožky - tel: 733 740 325

 

Ve "Stonožkách" jsme děti ve věku 3 - 6 let. Naše třída je běžného typu, ale říkáme si také turistická třída, protože chodíme často na dlouhé výlety do našeho okolí. Součástí našeho programu je také seznamování s lidovými tradicemi na Valašsku.

Učitelky: Blanka Chumchalová, Martina Kramolišová

Logo Medvídků.jpg

2. třída - Medvídci - tel: 733 740 326

 

V "Medvídkách" jsme děti ve věku 3 - 6 let. Jsme třída běžného typu a od letošního roku jsme zapojeni do dlouhodobého programu "LES VE ŠKOLE". Proto budeme vzdělávací aktivity přenášet co nejvíce do přírody. Děti se na čerstvém vzduchu lépe soustředí, jsou kreativnější, lépe vzájemně komunikují jak mezi sebou, tak s učitelkami a jsou zdravější. Děti si vytváří pozitivní vztah k přírodě, která nabízí velké množství možností pro objevování, tvoření i spontánní hru.

Učitelky: Jitka Dohňanská, Mgr. Kamila Treglová

Logo na web_edited_edited.jpg

3. třída - Opičky - tel: 733 740 327

 

Opičky - smíšená třída pro děti ve věku 3 - 7 let s hudebně - pohybovým a dramatickým zaměřením. Věnujeme se pohybu a tanci, rytmizaci, dechovým a artikulačním cvičením, která jsou důležitou součástí při hlasovém projevu a zpívání. Ve třídě je kladen důraz na individuální přístup a potřeby dětí, osvojení si základních vědomostí, dovedností a návyků.

Učitelky: Kristýna Čadílková, Bc. Barbora Konířová.

1611585499611_edited.jpg

4. třída - Papoušci - tel: 733 740 328

Papoušci, speciální logopedická třída je pro děti s narušenou komunikační schopností ve věku 5 – 7 let.

Děti během dopoledne navštěvují každý den individuální logopedii s logopedickou asistentkou, která probíhá v pracovně před zrcadlem. Do výchovně vzdělávací činnosti jsou zařazeny skupinové logochvilky - motorika rtů a jazyka, grafomotorika, rozvíjení všech smyslů a dechová cvičení. Ve třídě je snížený počet dětí, proto se učitelky mohou dětem individuálně věnovat a zaměřují se na jejich konkrétní potřeby.

Učitelky: Bc. Petra Fabianová,Klára Vašková

Logopedka: Mgr. Lenka Hrochová

Asistentka pedagoga: Zuzana Čadílková

IMG_6092.jpg

5. třída - Berušky - tel: 733 740 329

7. třída - Motýlci

 

Třídy Berušek a Motýlků navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku 3 - 7 let. K výchově a vzdělávání využíváme metodu strukturovaného učení, velký důraz je kladen na individuální přístup.

Součástí třídy je relaxační místnost a pracovní koutek, kde s dětmi pracujeme podle individuálního vzdělávacího plánu.

Děti se účastní canisterapie, hippoterapie, navštěvují solnou jeskyni a infra saunu, tráví dostatek času venku a také spolu s dětmi z ostatních tříd navštěvují různé akce aj.

Učitelky: Bc. Michaela Ličková,  Bc. Hana Sedláčková,

Mgr. Lenka Hrochová, Bc. Jana Vašková

Asistentka pedagoga: Olga Křenková a Lucie Kretíková

Včelky_edited.jpg

6. třída - Včeličky - tel: 733 740 330

 

Včeličky, speciální logopedická třída je pro děti s narušenou komunikační schopností ve věku 3-5 let.

Děti během dopoledne navštěvují každý den individuální logopedii s logopedickou asistentkou, která probíhá v pracovně před zrcadlem. Do výchovně vzdělávací činnosti jsou zařazeny skupinové logochvilky - motorika rtů a jazyka, grafomotorika, rozvíjení všech smyslů a dechová cvičení. Ve třídě je snížený počet dětí, proto se učitelky mohou dětem individuálně věnovat a zaměřují se na jejich konkrétní potřeby.

Učitelky: Andrea Opatovská, Bc. Hana Sušňová

Logopedka: Mgr. Lenka Hrochová

Asistentka pedagoga: Lucie Vlková

MŠ 1. máje 864

 

ROZDĚLENÍ TŘÍD DO PAVILONŮ:

I. pavilon

 • 1. třída - KOŤÁTKA (4 - 5 r.)

 • 2. třída - SOVIČKY (4 - 7 r.)

 • 3. třída - SPORTOVCI (5 - 7 r.)

II. pavilon

 • 4. třída - BROUČCI (2 - 3 r.)

 • 5. třída . RYBIČKY (3 - 4 r.)

 
Mateřská škola 864
IMG_8633_edited.jpg

1. třída - Koťátka - tel: 733 740 321

 

Třída Koťátek je pro děti od 4 do 5 let. Třída je přípravkou pro budoucí postup dětí do sportovní třídy - tzv. předsportovka. Zaměřují  se  na všestranný rozvoj sportovních schopností a dovedností, výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Učitelky: Zuzana Bolfová, Zuzana Kociánová

sova_web_edited.jpg

2. třída - Sovičky - tel: 733 740 322

 

Třída Soviček je třída s heterogenním složením pro děti od 3 do 7 let s výtvarně-estetickým a humanitním zaměřením. Naším přáním je, aby se děti ve třídě cítily příjemně a mohly se tak všestranně a harmonicky rozvíjet.

Učitelky: Jana Marková, Bc. Lucie Mertová 

Asistentka pedagoga: Dita Vojtíková

Image by Vitolda Klein

3. třída - Sportovci - tel: 733 740 323

 

Sportovci rádi sportují každý den, proto aktivity během celého roku střídáme. Chodíme plavat, bruslit, lyžovat, hrát tenis, jezdit na in-linech. Ve školce pravidelně využíváme tělocvičnu, která je kvalitně vybavená a také infrasaunu. Nechybí dětská jóga, aerobik, tanec, fotbal, florbal, basketbal a pohybové hry. Nejraději trávíme čas venku na čerstvém vzduchu, buď na naší školní zahradě, nebo chodíme na výlety. Kromě sportu se také věnujeme ekologii, výtvarce, hudebce, dramatizaci, polytechnice, zdravému životnímu stylu a připravujeme se na vstup do ZŠ.

Učitelky: Nicola Kopecká, Kateřina Opálková

Broučci na louce_edited.jpg

4. třída - Broučci - tel: 733 740 324

 

V „Broučcích“ se nejmenší děti učí především adaptovat na nové prostředí bez rodičů, sebeobsluze, samostatnosti. Učí se hrát si společně se svými vrstevníky. Náročnost aktivit se řídí podle aktuální situace a individuálních potřeb dětí.

Učitelky: Bc. Tereza Kovářová, Táňa Piskláková

Chůva: Daniela Mičkalová

Image by Daniel Corneschi

5. třída - Rybičky - tel: 732 445 775

Do třídy Rybiček docházejí děti ve věku od 3 - 4 roky. Tato třída je tzv. minisportovka a hravou formou se zde děti učí všestranným pohybovým schopnostem a dovednostem, zdravému životnímu stylu.

Učitelky: Jitka Očkayová, Apolena Moravcová

szs_banner_250x250_Skoly2018_Bronz.jpg
logo.jpg_miroslav_horut.jpg
Logo_MVM_final_web.jpg
logo_Farma_Valcha_(1)_(1)_(2)_(1).png
logo-ovocentrum_small.jpg
Logo.jpg
Vitaminator-LOGO-New.png
bottom of page