Vítejte na našich stránkách!

 

Jsme mateřská škola s dlouholetou tradicí. Naši školku tvoří dvě pracoviště na ulici 1. máje, a to 1. máje 1153 (blíže k Rosavě) a 1. máje 864 (blíže k areálu Tesly).

V MŠ 1153 máme 6 tříd, z toho 3 běžné třídy, ve kterých jsou společně děti všech věkových kategorií (3 - 6 let), 1 třída pro nejmenší děti (2,5 - 3 roky) a 2 speciální třídy - 1 třída logopedická, kde dětem pomáháme rozhýbat jejich jazýčky a 1 třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (autismus a kombinované vady). V obou těchto třídách děti vzdělávají speciální pedagožky, logopedická asistentka a asistentky pedagoga.

V MŠ 864 máme 4 třídy, kde ve všech třídách jsou děti rozděleny podle věku a to v kategoriích 2 - 3 roky, 3 - 4 roky, 4 - 6 let a 5 - 6 let. Pro nejstarší děti máme třídu se sportovním zaměřením. Ve třídě pro nejmenší děti učitelkám pomáhá také chůva.

V obou MŠ máme veliké zahrady, které jsou využívány celoročně. Pořádáme na nich také různé akce jak pro děti, tak i společné pro děti a jejich rodiny.

Tyto zahrady stále vylepšujeme, aby je děti mohly využívat nejen k volným hrám, ale také k zážitkovému učení - polytechnika, pěstitelství, udržitelné hospodaření, pozorování různých živočichů a hmyzu.

Mš 1. máje 1153

 

ROZDĚLENÍ TŘÍD DO PAVILONŮ

I. pavilon

  • 1. třída - STONOŽKY

  • 2. třída - MEDVÍDCI

II. pavilon

  • 3. třída - SLUNÍČKA

  • 4. třída - PAPOUŠCI

  • 5. třída - BERUŠKY

III. pavilon

  • 6. třída - LENTILKY (2,5 - 3 r.)

 
Toto jsou naše třídy: 
 
Mateřská škola 1153
Stonožky.jpg

1. třída - Stonožky - tel: 733 740 325

 

Ve "Stonožkách" jsme děti ve věku 3 - 6 let. Naše třída je běžného typu, ale říkáme si také turistická třída, protože chodíme často na dlouhé výlety do našeho okolí. Součástí našeho programu je také seznamování s lidovými tradicemi na Valašsku.

Učitelky: Blanka Chumchalová, Karolína Gottwaldová

142305126_768574017096280_82727465361729

2. třída - Medvídci - tel: 733 740 326

 

V "Medvídkách" jsme děti ve věku 3 - 6 let. Jsme třída běžného typu s výtvarně-estetickým zaměřením. Děti v této třídě jsou vedeny všemi činnostmi k rozvíjení celkové osobnosti, jeho sebevědomí, výtvarného cítění, tvořivé vynalézavosti, originality a fantazie, k vytváření kladného vztahu k výtvarným, pracovním a poznávacím aktivitám, ke vztahu k přírodě.

Učitelky: Jitka Dohňanská, Kamila Treglová

Asistentka pedagoga: Zuzana Čadílková

slunicko_obrazek_2.jpg

3. třída - Sluníčka - tel: 733 740 327

 

Ve "Sluníčkách jsem děti ve věku 3 - 6 let. Naše třída je běžného typu s všeobecným zaměřením. Vzdělávací činnosti pro děti obsahují osvojení si základních vědomostí, dovedností a návyků, prožitkové učení hrou je založeno na emočních zážitcích, velký důraz je kladen na individuální přístup a prosociální cítění. 

Učitelky: Kristýna Čadílková, Bc. Barbora Burešová.

1611585499611_edited.jpg

4. třída - Papoušci - tel: 733 740 328

Papoušci, speciální logopedická třída je pro děti s narušenou komunikační schopností ve věku 3 – 7 let.

Děti během dopoledne navštěvují každý den individuální logopedii s logopedickou asistentkou, která probíhá v pracovně před zrcadlem. Do výchovně vzdělávací činnosti jsou zařazeny skupinové logochvilky - motorika rtů a jazyka, grafomotorika, rozvíjení všech smyslů a dechová cvičení. Ve třídě je snížený počet dětí, proto se učitelky mohou dětem individuálně věnovat a zaměřují se na jejich konkrétní potřeby.

Učitelky: Bc. Petra Fabianová, Bc. Natálie Maléřová

Logopedická asistentka: Bc. Iva Jadrníčková

Asistentka pedagoga: DiS. Pavlína Kocůrková

5. třída - Berušky - tel: 733 740 329

 

Třídu Berušek navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku 3 - 7 let. K výchově a vzdělávání využíváme metodu strukturovaného učení, velký důraz je kladen na individuální přístup.

Součástí třídy je relaxační místnost a pracovní koutek, kde s dětmi pracujeme podle individuálního vzdělávacího plánu.

Děti se účastní canisterapie, hippoterapie, navštěvují solnou jeskyni a infra saunu, tráví dostatek času venku a také spolu s dětmi z ostatních tříd navštěvují různé akce aj.

Učitelky: Bc. Michaela Ličková, Bc. Iva Jadrníčková,

Bc. Jana Vašková

Asistentka pedagoga: Olga Křenková

6. třída - Lentilky - tel: 733 740 330

 

Do "Lentilek" nás chodí jen 12 dětí ve věku od 2,5 do 3,5 roku. Prostřednictvím společných zážitků, her a tvoření se seznamujeme se světem okolo nás. Učíme se základům jak přistupovat k živé i neživé přírodě. Učíme se komunikaci s dětmi i dospělými.

Náš malý kolektiv umožňuje přizpůsobit se co nejvíce individuálním potřebám jednotlivých dětí a tím zajistit úspěšnou adaptaci na další pobyt MŠ.

Učitelky: Andrea Opatovská, Bc. Hana Sušňová

MŠ 1. máje 864

 

ROZDĚLENÍ TŘÍD DO PAVILONŮ:

I. pavilon

  • 1. třída - KOŤÁTKA (3 - 4 r.)

  • 2. třída - SOVIČKY (4 - 6 r.)

  • 3. třída - SPORTOVCI (5 - 6 r.)

II. pavilon

  • 4. třída - BROUČCI (2 - 3 r.)

 
Mateřská škola 864
IMG_8633.jpg

1. třída - Koťátka - tel: 733 740 321

 

Třída Koťátek je pro děti od 3 do 5 let. Třída je přípravkou pro budoucí postup dětí do sportovní třídy. Zaměřují  se  na všestranný rozvoj sportovních schopností a dovedností, výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Učitelky: Zuzana Bolfová, Bc. Vlasta Martináková

sova_web_edited.jpg

2. třída - Sovičky - tel: 733 740 322

 

Třída Soviček je třída s heterogenním složením pro děti od 3 do 6 let s estetickým zaměřením. Naším přáním je, aby se děti ve třídě cítily příjemně a mohly se tak všestranně a harmonicky rozvíjet.

Učitelky: Mgr. Kristýna Maňásková, Bc. Lucie Mertová 

Asistentka pedagoga: Dita Vojtíková

Image by Vitolda Klein

3. třída - Sportovci - tel: 733 740 323

 

Naše třída je určená především pro předškoláky.

V naší třídě sportujeme každý den – učíme se základům atletiky, gymnastiky, tenisu, bruslíme na kolečkách i ledě, běžkujeme, plaveme. Hrajeme různé sportovní hry – fotbálek, ping-pong, basket, atd. Sportem zlepšujeme svoje zdraví, pohybové schopnosti a dovednosti, učíme se spolupracovat a překonávat překážky.

Učitelky: Veronika Stavinohová, Bc. Petra Juřková

Broučci na louce.jpg

4. třída - Broučci - tel: 733 740 324

 

V „Broučcích“ se děti učí především adaptovat na nové prostředí bez rodičů, sebeobsluze, samostatnosti. Učí se hrát si společně se svými vrstevníky. Náročnost aktivit se řídí podle aktuální situace a individuálních potřeb dětí.

Učitelky: Zuzana Kociánová, Nicola Kopecká

Chůva: Renata Svobodová

Plnime_program_SZS_250x250.jpg
logo.jpg_miroslav_horut.jpg