top of page

Školní psycholožka

 

Školní psycholog pro MŠ

 

Mgr. Natálie Maléřová

 

Konzultace si můžete domluvit na vaší MŠ vždy každé liché pondělí v MŠ 1. máje 1153 a každou sudou středu v MŠ 1. máje 864.

 

Také jsem k dispozici v pátek v budově MěU Rožnov p. R - Stefanium (Palackého 480) po předchozí telefonické domluvě.

Prosím o domluvení schůzky předem telefonicky nebo emailem. Chci si na vás vyhradit čas, který spolu budeme potřebovat.

 

Kontakt k objednání:

Tel. číslo: +420 603 869 146

Email: natalie.malerova@roznov.cz

 

V jakých situacích se můžete na mně obrátit?

 

Rodiče:

  1. adaptace dítěte na mateřskou školu - obavy z odloučení od rodičů, zapojení dítěte do kolektivu

  2. strachy, obavy a úzkosti, problémy se spánkem u dítěte

  3. zlobivost až agresivita dítěte

  4. sourozenecká rivalita

  5. školní zralost dítěte

  6. rozvod či rozchod rodičů

  7. podpora v náročných životních situacích

  8. ADHD (poradenství pro rodiče jak s dítětem pracovat a jak mu pomoci zklidňovat se)

 

.

Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a řídí se etickým kodexem. Se všemi citlivými údaji zachází v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Obsah konzultací je důvěrný, výstupy směrem ke škole a dalším institucím jsou podávány jen se souhlasem zákonného zástupce. Výjimkou tvoří případy podléhající oznamovací povinnosti školního psychologa.

szs_banner_250x250_Skoly2018_Bronz.jpg
logo.jpg_miroslav_horut.jpg
Logo_MVM_final_web.jpg
logo_Farma_Valcha_(1)_(1)_(2)_(1).png
logo-ovocentrum_small.jpg
Logo.jpg
Vitaminator-LOGO-New.png
bottom of page