Děti ze sportovní třídy navštěvují všechny první třídy, tady jsme byli v ZŠ 5. květenDěti ze sportovní třídy byly v ZŠ 5. květenDěti ze sportovní třídy byly v ZŠ 5. květenDěti ze sportovní třídy byly v ZŠ 5. květenDěti ze sportovní třídy byly v ZŠ 5. květen