Sportovci si zdobili stromeček ve tříděSportovci si zdobili stromeček ve tříděSportovci si zdobili stromeček ve tříděSportovci si zdobili stromeček ve třídě