Předškoláci se byli podívat za kamarády v ZŠ Pod SkalkouPředškoláci se byli podívat za kamarády v ZŠ Pod SkalkouPředškoláci se byli podívat za kamarády v ZŠ Pod SkalkouPředškoláci se byli podívat za kamarády v ZŠ Pod Skalkou