U stromečku jsme si zazpívali koledy

U stromečku jsme si zazpívali koledy a poslali svá přání Ježíškovi.

U stromečku jsme si zazpívali koledyU stromečku jsme si zazpívali koledy