Dravci na školní zahradě

Na školní zahradě jsme všichni sledovali výcvik dravců, dětem se to líbilo a ti odvážní si je nechali sednout i na hlavičku.

Dravci na školní zahraděDravci na školní zahraděDravci na školní zahraděDravci na školní zahradě