Archív 2014-2015 / 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020

OTEVŘÍT FOTOGALERII Dětský den v MŠ

Jako každý rok se i tento rok uspořádal zábavný program pro děti. Bohatostí a pestrostí program děti velmi zaujal. Dopoledne plné her, soutěží, muziky a tančení mělo u dětí velký úspěch.