28.05.2014
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ na rok 2014-2015

 

Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R., příspěvková organizace
Rozhodnutí
Ředitelka mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R., příspěvková organizace, jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3   školského zákona  v řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  od školního roku 2014 / 2015  se zahájením vzdělávání dne 1. září 2014 na uvedené mateřské škole takto:
Přidělené registr. číslo dítěte Výsledek řízení - dítě přijato do MŠ
026 - 2014   NE
027 - 2014   NE
028 - 2014 ANO 1153
029 - 2014   NE
030 - 2014 ANO  
031 - 2014 ANO  
032 - 2014 ANO  
033 - 2014 ANO  
034 - 2014   NE
035 - 2014   NE
036 - 2014 ANO  
037 - 2014 ANO  
038 - 2014 ANO  
039 - 2014 ANO  
040 - 2014 ANO  
041 - 2014 ANO  
     
31 - 2014 ANO  
     
     
     
     
     
     
Schůzka s rodiči nových  - přijatých dětí proběhne 23.6.2014 v 15.15 hod. v MŠ 1.máje 864
V (ve) Rožnově pod Radhoštěm
Datum zveřejnění seznamu: 28.5.2013
 -------------------------------------
Dalimila Čechová
ředitelka Mateřské školy
1.máje 1153,Rožnov p. R.