28.05.2014
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ na rok 2014-2015

 

Rozhodnutí
Ředitelka mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R., příspěvková organizace, jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3   školského zákona  v řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  od školního roku 2014 / 2015  se zahájením vzdělávání dne 1. září 2014 na uvedené mateřské škole takto:
Přidělené registr. číslo dítěte Výsledek řízení - dítě přijato do MŠ
01 - 2014 ANO  
02 - 2014 ANO  
03 - 2014 ANO  
04 - 2014 ANO  
05 - 2014 ANO  
06 - 2014 ANO  
07 - 2014 ANO  
08 - 2014 ANO  
09 - 2014 ANO  
 010 - 2014 ANO  
011 - 2014 ANO  
012 - 2014 ANO  
013 - 2014 ANO  
014 - 2014   NE
015 - 2014 ANO  
016 - 2014 ANO  
017 - 2014 ANO  
018 - 2014   NE
019 - 2014   NE
020 - 2014 ANO  
021 - 2014   NE
022 - 2014   NE
023 - 2014   NE
024 - 2014 ANO  
025 - 2014   NE
V (ve) Rožnově pod Radhoštěm
Datum zveřejnění seznamu: 28.5.2014
 -------------------------------------
Dalimila Čechová
ředitelka Mateřské školy
1.máje 1153,Rožnov p. R.