29.09.2009
Připravujeme na říjen 2009

  6. 10. - Rožnovští muzikanti - divadelní představení žáků ZŠ Pod Skalkou

           -   Drakiáda - akce jednotlivých tříd - bližší informace ve třídách

           -   Návštěva podzimní výstavy ve Valašském muzeu

22. 10. -   Divadlo o pejskovi a kočičce

 

Od října zahajuje činnost kroužek angličtiny, trampolín a výtvarný.

 

Bližší informace o činnosti sportovní třídy na www.sportovka.borec.cz