28.02.2014
AKCE NA BŘEZEN - SPORTOVCI

PLÁNUJEME   NA   BŘEZEN

 

 

 

 

TÉMA        DATUM      P L Á N O V A N É   A K C E                    POZNÁMKA

 

3.3.        Exkurse do Intersportu

Zimní          4.3.        Tělocvična                                          Jumping

                   5.3.         Návštěva Fittcentra

ozvěny       6.3.         Sportování na ŠZ                               

7.3.                Hry v parku

 

 

10.3.                        Exkurse do knihkupectví                  

Březen-    11.3.         Divadlo - „Kolotoč pohádek“                                        

Měsíc       12.3.         Hřiště SŠZP (procházka)                    Angličtina

knihy        13.3.         Hry v lese, plavání                             Trampolíny

14.3.               Fotografování, procházka

 

 

17.3.              Túra – zahájení plnění jarních kilometrů

Vítání       18.3.         Tělocvična                                           Jumping

19.3.              Tenisová školička

jara           20.3.         Hry na ŠZ,  plavání                            

21.3.              Vítání jara s pochováváním Mařeny

 

 

                 24.3.         Hřiště SŠZP – atletika                         Angličtina

První        25.3.         Tělocvična                                         

 jarní         26.3.         Tenisová školička                                Gymn. Přehlídka

květiny     28.3.         Keramika, plavání                               Trampolíny

29.3.                        Túra

 

31.3.         Beseda v knihovně

 

 

21.3. zvou Šenovi na večerní rodičovské utkání v BOWLINGU. Sejdeme se v Kuželně na Eropláně v 16.45 hod.. Dráhy jsou zamluvené od 17.00 do 19.00 hod..