20.06.2013
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014

SE OD 1. ZÁŘÍ 2013 ZVYŠUJE ŠKOLNÉ NA 500 KČ