23.05.2013
Hromadné rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 2013-2014

                                   
Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R., příspěvková organizace                                   
                                   
                                   
Rozhodnutí                                   
                                   
                                   
Ředitelka mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R., příspěvková organizace, jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3   školského zákona  v řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  od školního roku 2013/2014  se zahájením vzdělávání dne 2. září 2013 na uvedené mateřské škole takto:   

Přidělené reg. čislo dítěte:           Výsledek řízení - dítě přijato do MŠ     

             01-2013                                               ANO

             02-2013                                               ANO

             03-2013                                               ANO

             04-2013                                                                    NE  

             05-2013                                               ANO

             06-2013                                               ANO

             07-2013                                                                    NE

             08-2013                                                                    NE

             09-2013                                               ANO

            010-2013                                              ANO

            011-2013                                                                  NE

            012-2013                                                                  NE

            013-2013                                                                  NE

            014-2013                                                                  NE

            015-2013                                                                  NE

            016-2013                                              ANO

            017-2013                                              ANO

            018-2013                                              ANO

            019-2013                                              ANO

            020-2013                                              ANO

            021-2013                                                                 NE

            022-2013                                                                 NE

            023-2013                                              ANO

            024-2013                                                                 NE

            025-2013                                              ANO

            026-2013                                                                 NE

            027-2013                                              ANO

            028-2013                                              ANO

            029-2013                                              ANO

            030-2013                                              ANO

            031-2013                                              ANO

            032-2013                                                                 NE

            033-2013                                              ANO

            034-2013                                              ANO

            035-2013                                              ANO

            026-2013                                              ANO

            037-2013                                              ANO

             27-2013                                               ANO

             38-2013                                                                  NE

             40-2013                                                                  NE

             41-2013                                               ANO

 

 

Schůzka s rodiči nových  - přijatých dětí proběhne 18.6.2013 v 15.00 hod. v MŠ 1.máje 864.
V (ve) Rožnově pod Radhoštěm
Datum zveřejnění seznamu: 24.5.2013
 -------------------------------------
Dalimila Čechová
ředitelka Mateřské školy
1.máje 1153,Rožnov p. R.