30.06.2009
Otevření nového hřiště v areálu školní zahrady

Z nadačního příspěvku od firmy ČEZ ve výši 250.000,- Kč jsme na sklonku minulého roku zbudovali na zahradě MŠ nové hřiště, postavili altánek ke hrám dětí a zabudovali nové průlezky. Slavnostního otevření hřiště se 25. června zúčastnil zástupce firmy ČEZ pan Jurča, paní ředitelka Dalimila Čechová, za MěÚ vedoucí školského odboru pan Vrážel, rodiče a samozřejmě zaměstnanci MŠ a především děti, pro které je nové zařízení určeno. Po přestřižení pásky vystoupily děti ze sportovní třídy se skaldbou"ZEMĚ MÁ" a pak už si jen hráli a  hráli.    Díky štědrosti nadačního fondu ČEZ máme hřiště, které lze využít nejen ke sportovním, ale i kulturním a společenským akcím. Ještě jednou děkujeme!