30.06.2009
Sportovka slaví 20 let

K 20. výročí založení sportovní třídy jsme v prostorách MŠ připravili výstavu, která je průřezem dvacetileté činnosti této třídy. Hosté si mohli prohlédnout především fotografie z uplynulé doby, přečíst si články, které dnes již odnes čas, ohodnotit úspěchy minulých let, zavzpomínat si nad obrázky dnes již dospělých absolventů a přesvědčit se, že i z řad naší sportovní třídy vyrostli vrcholoví sportovci. Výstava v těchto dnech končí, ale práce ve sportovní třídě pokračuje.Neustálý zájem o tuto tříldu nás těší a dává nám elán do další práce. Děkujeme touto cestou všem, ktedří činnost této třídy podporují, velké díky patří všem učitelkám a zaměstancům MŠ. Věříme, že i další léta budou v naší školce spojena s prvními krůčky malých sportovců. Vždyť "POHYB JE ŽIVOT A ŽIVOT JE POHYB"! Tak hodně zdaru do dalších let.