28.02.2013
AKCE 4. TŘÍDY "SPORTOVKA"

Pohádky

4. 3. Hry na zahradě, běžky

5. 3. Tělocvična (jumping)

6. 3. Návštěva knihovny

7. 3. Bruslení, plavání

8. 3. Exkurze do knihkupectví

Jaro

11. 3. Hry v lese (angličtina)

12. 3. Tělocvična (trampolíny)

13. 3. Pozorování květin v zahrádkách

14. 3. Závěrečné bruslení, plavání

15. 3. Procházka jarní přírodou

Naše smysly

18. 3. Hry v parku

19. 3. Tělocvična (jumping)

20. 3. Hřiště - atletika

21. 3. Keramika, plavání

22. 3. Vítání jara s pochováním Mařeny

Velikonoce

25. 3. Generálka programu, vystoupení na "Zlínském škrpálku"

26. 3. Tělocvična (trampolíny)

27. 3. Túra - zahájení plnění jarních kilometrů

28. 3. Hřiště, plavání

29. 3. Kolečkové brusle