23.09.2012
AKCE 2. třídy - KRTEČCI

  • Zahájení činnosti zájmových kroužků
  • Poznávací podzimní vycházka do lesa, zdolávání přírodních překážek, poznávání plodů, stromů a keřů
  • Určování druhů ovoce a zeleniny při vycházkách kolem zahrádek - formou soutěže
  • Zahájení sběru PET lahví a papíru od 15.10. 2012
  • 16. 10. 2012 divadlo ,,Eliščiny pohádky,,
  • 18. 10. 2012 vítáme podzim s rodiči - čtyřlístkový den