23.09.2012
AKCE 1. třídy - KOŤÁTKA

  • Vycházky do blízkého okolí - chůze ve dvojících, přecházení vozovky
  • Poznávací podzimní vycházka - sbíraní podzimních plodů
  • Zahájení sběru papíru a PET lahví od 15. 10. 2012
  • 16. 10. 2012 divadlo ,,Eliščiny pohádky,,
  • 18. 10. 2012 podzimní čtyřlístkový den s rodiči