29.05.2012
Seznam přijatých dětí do MŠ 1.máje 864, Rožnov p. R.na šk.rok 2012/2013

RČ : 01                  RČ : 03                 RČ : 04                 RČ : 05                 RČ : 09

RČ : 010                RČ : 011                RČ : 012               RČ : 013               RČ : 014

RČ : 015                RČ : 016                RČ : 017               RČ : 018               RČ : 019

RČ : 020                RČ : 021                RČ : 022               RČ : 023               RČ : 024

RČ : 025                RČ : 026                RČ : 027               RČ : 028               RČ : 029

RČ : 030                RČ : 031                RČ : 032               RČ : 033

 

Zároveň oznamujeme, že schůzka rodičů nově přijatých dětí bude 11.6.2012 v 15.00 hod.

v MŠ 1.máje 864, Rožnov p. R.

 

V Rožnově p.R dne 29.5.2012                    Dalimila Čechová - ředitelka mateřské školy