12.05.2012
Z M Ě N A !

FOTOGRAFOVÁNÍ  dětí v 1.,3.a 4.třídě je přeloženo ze 17.5. na 25.5.!