07.11.2011
Sběr PET lahví

1. třída :   290 ks

Dohnálková Katrin    86  ks

za třídu p .uč. Juřenová 204 ks.

 

3. třída:    851 ks

1.  Danielová  E.     362 ks.

2.  Majerovová D     142 ks

3.  Ondruch L.   ,Hegarová K., Chudoba M.    po 70 ks.

 

4. třída :    1220 Ks.

1. Chovanec A.    585 ks

2.  Vymazal  R.   250 ks

3.  Růčka T.        150 ks.

 

5. třída : 2497 ks.

1. Křenek F           776  ks.

2. Ondrášek J.       434  ks

3. Ebenhohová M    370 ks.

 

    3 NEJLEPŠÍ

1. Křenek F.           776 ks

2. Chovanec  A      585 ks

3. Ondrášek  J.     434 ks

                    Celkem děti nasbíraly za měsíc říjen  4.858 ks

 

  Blahopřejeme a těšíme se na nové vítěze v listopadu!!!