29.09.2011
Plán akcí říjen 2011

-  zahájení činnosti kroužků v MŠ

-  podzimní poznávací vycházka do lesa - poznávání plodů , stromů a keřů,

   zdolávání přírodních překážek

19.10.2011 v 10,00 hod  divadlo v kině Panorama / pantomima/

-  z důvodu  výměny oken a zeteplování školní budovy / bezpečnost dětí / se nebude konat

   podzimní Čtyřlístkový den"