29.09.2011
Plán akcí říjen 2011

- zahájení  Solné jeskyně od 12.10 2011

- zahájení činnosti kroužků

- sběr PET lahví a papíru

- poznávací podzimní vycházky do lesa - poznávání stromů a plodů, keřů

-určování druhů ovoce při vycházkách kolem zahrádek - formou soutěže

-  z důvodu  výměny oken a zateplování MŚ / BEZPEČNOST DĚTÍ / se nebude konat říjnový Čtyřlístkový den