23.09.2011
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

U P O Z O R N Ě N Í   P R O   R O D I Č E

 

     Od pondělí 26.9.2011 , zřejmě až do konce listopadu / podle počasí /,

budou probíhat v mateřské škole úpravy , výměna oken, dveří a zateplení

spojovací chodby a " staré" budovy.

Všechny rodiče žádám o zvýšenou opatrnost a dodržování té největší bezpečnosti

při pohybování se s dětmi v těchto prostorách při příchodu a odchodu z mateřské

školy !!!!!!

            Děkuji     Dalimila  ČECHOVÄ 

                          ředitelka MŠ