30.06.2011
UPOZORNĚNÍ

   Po domluvě s vedením města a s finančním odborem MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm

se navyšuje základní měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní

rok 2011 - 2012  na částku 470,- Kč za dítě.