04.03.2009
Zajímavé akce v březnu 2009

5. 3. Beseda ve SVČ - Zvířata a ptáci v zimě

16. 3. Karneval na bruslích

17. 3. Březen - měsíc knihy - beseda v knihovně

18. 3.  O RŮŽENCE - divadelní představení pro nejmenší děti z MŠ

19. 3. Zpívánky - hudební akce pro všechny děti z MŠ

23. 3. Vítání jara spojené s pochováváním Mařeny

25. 3. Účast na gymnastické přehlídce - akce pořádána SVČ