17.03.2011
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ.

Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R.

příspěvková organizace

 

 

 

 

 

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole pro školní rok 2011/2012

 

 

 

Č.j.  8/2011

 

 

 

 

 

Vydal:

Mateřská škola 1.máje 1153,Rožnov p. R.,příspěvková organizace

 

 

Schválila:

ředitelka školy – Dalimila Čechová

 

 

Účinnost:

Od 1.4.2011

 

 

Závaznost:

směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ

 

 

 

 

  

Ředitelka Mateřské školy Dalimila Čechová (dále jen mateřská škola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

  

1.   dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku 

2.trvalý pobyt dítěte v Rožnově p. R., pro běžné třídy

 / do speciálních tříd -logopedické a s více vadami/

  budou   přijímány děti i z okolí 

3.délka docházky do mateřské školy   

4.zohledňujeme sourozenecké vztahy 

5.pokud není naplněna kapacita MŠ,je možné přijmout dítě,jejíž rodič je

a - v domácnosti

b – není trvale hlášen v Rožnově p. R.

  

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 5). 

 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm,

Dne     18.2.2011

 Dalimila Čechová

                    ředitelka mateřské školy