31.08.2010
Vítáme Vás po prázdninách

Zaměstnanci mateřské školy přejí všem dětem i rodičům pěkný začátek

 nového školního roku 2010 - 2011.