27.06.2010
Prázdniny v MŠ

Mateřská škola je v červenci otevřena pro děti, které se nahlásily u svých třídních učitelek, případně pro děti z jiných MŠ, které si prostřednictví svých rodičů podaly žádost o umístění v naší MŠ v měsíci červenci.

Od 1. srpna do 31. srpna bude mateřská škola v ulici 1. máje 864 uzavřena.

Přejeme dětem i rodičům pohodu a dobrou náladu po celé prázdniny a v září se těšíme na shledanou.

Kolektiv zaměstnanců MŠ 1. máje 864