15.07.2020
COVID - 19

Vážení rodiče,

je mou povinností Vás informovat, že dnes byl na naší mateřské škole
potvrzen případ onemocnění COVID-19. Všem osobám, které přišly do rizikového
kontaktu s pozitivním případem, byla nařízena 14 denní karanténa a budou
testováni. Karanténa se vztahuje pouze na konkrétní osoby, jejichž seznam
byl na základě depistáže určen Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně. Ostatních zaměstnanců školy ani dětí se toto opatření
netýká, protože nejsou v riziku nákazy.V mateřské škole proběhne řádná dezinfekce virucidními prostředky a prostory
budou připraveny pro pobyt dětí v zařízení. Nadále budeme pokračovat v
provozu v souladu s principy skupinové izolace.O vzniklé situaci byl informován také zřizovatel.V případě dotazů jsem k dispozici na e-mailu nebo telefonu

 

Dalimila Čechová, ředitelka MŠ