01.06.2020
Schůzka rodičů budoucí třídy se sportovním zaměřením

Zveme všechny rodiče dětí, které jsou zapsány do třídy se sportovním zaměřením v roce 2020-2021, aby se dostavili na informační schůzku v úterý 16.6.2020 v 15.00 hodin do této třídy.

Účast všech je důležitá, přijďte, prosím bez dětí.

Děkujeme