14.05.2020
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020 - 2021

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012

§ 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Seznam přijatých dětí do MŠ 1. máje 1153, Rožnov p. R.,

detašované pracoviště 1. máje 864, Rožnov p. R.

na školní rok 2020/2021:

 

RČ:    02/2020    RČ:    18/2020    RČ:    30/2020   

RČ:    03/2020    RČ:    20/2020    RČ:            

RČ:    04/2020    RČ:    21/2020    RČ:            

RČ:    05/2020    RČ:    22/2020    RČ:            

RČ:    08/2020    RČ:    23/2020    RČ:            

RČ:    09/2020    RČ:    24/2020    RČ:            

RČ:    11/2020    RČ:    25/2020    RČ:   

RČ:    14/2020    RČ:    26/2020    RČ:   

RČ:    16/2020    RČ:    28/2020    RČ:            

RČ:    17/2020    RČ:    29/2020    RČ:

 

V Rožnově pod Radh.: 14.5. 2020                          

 

                                                             Dalimila Čechová

                                                          ředitelka mateřské školy