19.04.2020
Vyúčtování třídních fondů a kroužků

Prosíme rodiče všech dětí, kteří měli zaplacené kroužky za 2. pololetí a přispěli finančním darem do fondů svých tříd, aby si přišli ve středu a čtvrtek 22.-23.4.2020 mezi 9 - 12 hodinou do MŠ pro vrácení vyúčtování.

Děkujeme