14.04.2020
Přestup do jiné MŠ

Žádáme rodiče dětí, které budou v příštím školním roce přecházet do jiné MŠ, popř. budou žádat o odklad školní docházky, aby tuto změnu nahlásili v MŠ telefonicky nebo SMS: 739 589 084, nebo emailem: ms1maje@centrum.cz.

Děkujeme