10.05.2010
FOTOGRAFOVÁN Í V MŠ

Připomínáme všem rodičům, že ve čtvrtek 13. 5. se budeme v MŠ fotografovat. Kromě společných fotografií  každé třídy  je možno objednat fotografie jednotlivých dětí, případně společné foto sourozenců, kamarádů apod. Nahlaste, prosím, své požadavky v jednotlivých třídách.