12.03.2020
Aktuální sdělení COVID - 19

Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace

 

COVID – 19        INFORMACE PRO RODIČE A VEŘEJNOST

-          k dnešnímu dni (tj. 12. 3 2020) není žádným nařízením přerušen provoz mateřských škol

-          v případě jakékoli změny, která by se týkala provozu mateřských škol, Vás budeme neprodleně informovat

Vzhledem k vývoji epidemie COVID-19  jsme přijali následující opatření:

-          dodržujeme striktně veškerá aktuálně nařízená hygienická opatření

-          dezinfekce na naší mateřské škole probíhá ve zvýšené míře, v souladu s doporučením KHS (pozn. ne všechny účinné dezinfekční prostředky mají charakteristický zápach, ale jsou účinné v nynější situaci)

-          aktuálně jsme stanovili preventivní opatření proti šíření viru jak u dětí, tak u zaměstnanců školy

-          pro toto období máme stanovena zpřísněná kritéria na provádění ranního filtru u dětí – striktně nebudeme přijímat děti, které jeví známky respiračního (kašel, rýma), ani jiného onemocnění, mají zvýšenou teplotu apod.

 

Děkujeme Vám za spolupráci a morální přístup v tomto období.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na ředitelku mateřské školy.