06.03.2020
Upozornění rodičům

Vážená paní ředitelko, pane řediteli,

vzhledem k četným dotazům týkajících se rizika onemocnění COVID-19 v jednotlivých regionech Itálie sdělujeme následující:

V rámci předběžné opatrnosti považujeme celou Itálii za rizikovou oblast.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz

Pro osoby bez obtíží a vracející se z Itálie je na webových stránkách 

(www. khszlin.cz) dotazník s poučením, který je možné vyplnit v případě, že byste se na výše uvedené linky nedovolali. 

Prosím mějte trpělivost, vzhledem ke končícím jarním prázdninám ve Zlínském kraji jsou jednotlivé linky přetížené.

 

Mgr. Ivana Lukašíková

 

Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

ID datové schránky: xwsai7r

tel.: 577 006 733

mob.: 724 292 190

www.khszlin.cz