06.03.2020
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

SDĚLENÍ RODIČŮM DĚTÍ

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyzývá všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky–omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Obdobně je nutné přistupovat i k účasti na pobytových akcích různého typu (lyžařský výcvik, ozdravný pobyt apod.).

Rovněž tak k využívání služeb, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s nimi přímo souvisejí. Doporučení se vztahuje i na pedagogy, lektory, vychovatele či jiné pracovníky zařízení a provozoven pro výchovu a vzděláván.

Vpřípadě dotazů se obracejte na e-mail: covid19@khszlin.cz nebo na níže zřízené infolinky, které jsou v provozu nepřetržitě vdobě od 7:00 do 19:00 včetně dnů pracovního klidu. Infolinky 577006759 a 724221953 .

                                                                               MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.

                                                                                                 ředitel

                                                                        Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

                                                                                         se sídlem ve Zlíně