17.05.2019
Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2019-2020

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

 

 

 

 

 

Seznam přijatých dětí do MŠ 1. máje 1153, Rožnov p. R.,

detašované pracoviště 1. máje 864, Rožnov p. R.

na školní rok 2019/2020:

 

RČ:    01/2019    RČ:    13/2019    RČ:    24/2019   

RČ:    02/2019    RČ:    14/2019    RČ:    25/2019   

RČ:    03/2019    RČ:    15/2019    RČ:    26/2019   

RČ:    04/2019    RČ:    16/2019    RČ:    28/2019   

RČ:    05/2019    RČ:    18/2019    RČ:    29/2019   

RČ:    06/2019    RČ:    19/2019    RČ:    30/2019   

RČ:    09/2019    RČ:    20/2019            

RČ:    10/2019    RČ:    21/2019            

RČ:    11/2019    RČ:    22/2019                      

RČ:    12/2019    RČ:    23/2019   

 

 

 

 

V Rožnově pod Radh.: 17.5. 2019                          

 

                                                             Dalimila Čechová

                                                          ředitelka mateřské školy