12.04.2010
Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Připomínáme, že zápis do MŠ 1. máje 1153 v Rožnově p. R., bude probíhat ve dnech 26. - 27. 4. 2010 od 8.00 do 15.00 hod. v obou budovách MŠ (v MŠ 1. máje 1153 i v budově det. prac. MŠ 1. máje 864).

Upozorňujeme rodiče, že k zápisu budou potřebovat lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte (formulář je k dispozici v MŠ) a občanský průkaz zákonného zástupce.

Ředitelka MŠ stanovila kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případech, kdy počet podaných žádostí zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ 1. máje 1153 na školní rok 2010 - 2011

1. Trvalý pobyt dítěte v Rožnově pod Radh. pro běžné třídy (do speciálních tříd budou přijímány i děti z okolí)  

2. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujíciího roku

3. Délka docházky do MŠ (přednost má celodenní docházka)

4. Přednost v umístění mají děti zaměstnaných rodičů

5. Zohledňujeme sourozenecké vztahy

6. Pokud není naplněna kapacita MŠ mohou být přijaty děti jehož rodič je:

                                                              a) v domácnosti

                                                              b) není trvale hlášen v Rožnově p.R.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka MŠ brát v úvahu důležitost jednotlivých kriterií ve výše uvedeném pořadí 1. - 6.