02.04.2019
Akce na duben Broučci

,,Vítání jara“ - pozorování  změn v přírodě

Hry na školní zahradě (motorky, pohybové hry, pískoviště, kreslení křídou na chodník)

15.4. ,,Oslava Velikonoc“- zdobení vajíček

23.4. ,,Den Země“ – děti uklízejí zahradu a třídí odpad.