29.03.2019
Pozvánka na talentové zkoušky

do třídy se sportovním zaměřením v Mateřské škole 1.máje 864 v Rožnově p.R.

Zájemci, prosím, hlaste se od  1.4. do  30.4. v době od 8.00 do 15.00 hod. přímo v této třídě.
(Přednostním kritériem bude dovršení věku 6 let od 1.9.2019 do 31.12.2020)

Talentové zkoušky (pdf)