27.02.2019
Akce na březen Sportovka - změna!

Téma

Dat.

Plánovaná akce

Poznámka

KNÍŽKY MAJÍ SVÁTEK

4.3.

Exkurze do knihkupectví

 

5.3.

Divadlo v MŠ

 

6.3.

Beseda v knihovně

 

7.3.

Zápis KP

Plavání, Beseda pro rodiče předškoláků

8.3.

Superstar Sportovky

 

 

 

 

 

PŘIŠLO JARO DO VSI

11.3.

Vycházka do parku

Angličtina

12.3.

Tělocvična

Trampolíny

13.3.

Exkurze do květinářství

 

14.3.

Den otevřených dveří

Plavání

15.3.

Túra – zahájení plnění jarních km

 

 

 

 

 

NESEME MAŘENU

18.3.

Hřiště – atletika

 

19.3.

Tělocvična

 

20.3.

Vynášení Mařeny

 

21.3.

Keramika

Plavání

22.3.

Túra

 

 

 

 

 

MLÁĎATA NA DVOŘE

25.3.

Túra

Angličtina

26.3.

Tělocvična

Trampolíny

27.3.

Exkurze na školní statek

 

28.3.

Divadlo v MŠ

Plavání

29.3.

ZŠ Pod Skalkou