18.05.2018
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2018-2019

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012

§ 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (RČ) s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

 

 

 

Seznam přijatých dětí do MŠ 1. máje 1153, Rožnov p. R.,

detašované pracoviště 1. máje 864, Rožnov p. R.

na školní rok 2018/2019:

 

RČ:    01/2018    RČ:    13/2018    RČ:    24/2018    RČ:   

RČ:    02/2018    RČ:    14/2018    RČ:    25/2018    RČ:   

RČ:    04/2018    RČ:    15/2018    RČ:    26/2018    RČ:   

RČ:    05/2018    RČ:    16/2018    RČ:    27/2018    RČ:   

RČ:    06/2018    RČ:    17/2018    RČ:    29/2018    RČ:   

RČ:    07/2018    RČ:    19/2018    RČ:                      RČ:   

RČ:    08/2018    RČ:    20/2018    RČ:                      RČ:   

RČ:    10/2018    RČ:    21/2018    RČ:                      RČ:

RČ:    11/2018    RČ:    22/2018    RČ:                      RČ:

RČ:    12/2018    RČ:    23/2018    RČ:                       RČ:

 

 

 

 

V Rožnově pod Radh. : 18.5.2018                          

 

                                                             Dalimila Čechová

                                                          ředitelka mateřské školy