17.04.2018
Talentové zkoušky do třídy se sportovním zaměřením na šk. rok 2018-19

Mateřská škola 1.máje 1153 - Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje

 

9. 5. 2018

během celého dne

 

 

              T A L E N T O V É    Z K O U Š K Y

 

do třídy se sportovním zaměřením

v Mateřské škole 1.máje 864 v Rožnově p.R.

 

Zájemci, prosím, nahlaste se od 3.4. do 30.4. v době od 8.00 do 15.00 hod. přímo v této třídě.

 (Přednostním kritériem bude dovršení věku 6 let od 1.9.2017 do 31.8.2018)


Kromě tradiční výchovně – vzdělávací práce s předškoláčky nabízíme:

 

-         sportování každý den (plavání,lyžování,atletiku,gymnastiku,

bruslení, turistiku, kolečkové brusle, tenisovou školičku…)

-         využití tělocvičny v MŠ -  kroužek trampolín

                                             -  kroužek seznamování s angličtinou

-         ozdravné pobyty v solné jeskyni

-         keramiku

-         týdenní školu v přírodě

-         logopedickou péči s logopedickou asistentkou přímo v MŠ

-         pravidelné akce s rodiči

-    soutěže, závody, výlety nejen za sportem a mnoho dalších činností

Těšíme se na nové malé sportovce