26.03.2018
Plán na duben Sportovka

Téma    datum   plánované akce                             poznámky

 

                    2. 4.    Velikonoční pondělí                           

Na               3. 4.     Tělocvična

našem         4. 4.     Hřiště - atletika

dvoře          5. 4.     Talentovky ZUŠ, plavání

                   6. 4.      Túra

 

                    9. 4.    Tělocvična v MŠ, plavání                       angličtina

Na              10. 4.    Kolečkové brusle                                    trampolíny        

našem        11. 4.    Túra – exkurse na farmu

dvoře         12. 4.    Hry na zahradě, plavání    

                  13. 4.    Hřiště - atletika

 

        16. 4.    Kolečkové brusle - zrušeno                                   

Žijeme       17. 4.    Divadlo „Jak Tonda léčil princeznu“                                           

na              18. 4.    Hřiště – atletika

Zemi          19. 4.    Keramika

                  20. 4.    Den Země s SVČ       

 

                   23. 4.    Hry na ŠZ, plavání                                  angličtina   

Bezpečná   24. 4.     Kolečkové brusle                                    trampolíny                                 

                  25. 4.    Fotografování na tablo

cesta          26. 4.    Divadlo v MŠ

                  27. 4.    Kolečkové brusle

 

                   30. 4.    Hřiště

 

  7. 4.  pořádá SVČ – Přespolní běh“