28.02.2018
Plán na březen Sportovka

         28. 2.       Procházka                                             angličtina

Zimní          29. 2.       Tělocvična                                             trampolíny

                   30. 2.       Exkurse do Intersportu

olympiáda    1. 3.        Tělocvična v MŠ, plavání                             

                   2. 3.        Vycházka ke skokanským můstkům

     

         

                    5. 3.        Návštěva květinářství

První           6. 3.        Tělocvična                                       

                    7. 3.        Krmení kačenek u Bečvy

kytičky         8. 3.        Procházka kolem zahrádek , plavání                             

   9. 3.        ZUŠ 

 

 

12. 3.        Túra – zahájení plnění jarních kilometrů         angličtina  

Knížky      13. 3.        Tělocvična                                              trampolíny

mají           14. 3.        Zápis nanečisto, ZŠ Koryčanské Paseky

svátek        15. 3.        Beseda v knihovně, plavání                            

 16. 3.        Exkurse do knihkupectví                       

 

 

                  19. 3.         Hřiště SŠZP – atletika (procházka)

Neseme      20. 3.         Pohádka v kině,15.00  PPP „Školní zralost“

                  21. 3.         Vítání jara s vynášením Mařeny                    

Mařenu       22. 3.         Hry na ŠZ, plavání

                  23. 3.         Túra

 

               

                    26. 3.         Jdeme na proutky                                   angličtina

                    27. 3.         Pletení pomlázky                                    trampolíny       

Velikonoce    28. 3.         Túra                                                        Děti zpívají                           

                    29. 3.         Tělocvična v MŠ

                    30. 3.         Velký pátek – MŠ uzavřena