05.06.2017
Seznam přijatých dětí na školní rok 2017 - 2018

Schůzka rodičů nově přijatých dětí proběhne 27.6.2017 v 15.00. Vemte si s sebou číslo svého účtu kvůli navedení platby školného a stravného. Bližší informace na schůzce.

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012

§ 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

 

 

 

 

 

Seznam přijatých dětí do MŠ 1. máje 1153, Rožnov p. R.,

detašované pracoviště 1. máje 864, Rožnov p. R.

na školní rok 2017/2018:

 

RČ:    01/2017    RČ:    14/2017    RČ:    25/2017    RČ:    35/2017

RČ:    02/2017    RČ:    16/2017    RČ:    26/2017    RČ:    36/2017

RČ:    03/2017    RČ:    17/2017    RČ:    27/2017    RČ:    37/2017

RČ:    05/2017    RČ:    18/2017    RČ:    28/2017    RČ:    39/2017

RČ:    06/2017    RČ:    19/2017    RČ:    29/2017    RČ:    40/2017

RČ:    08/2017    RČ:    20/2017    RČ:    30/2017    RČ:    41/2017

RČ:    09/2017    RČ:    21/2017    RČ:    31/2017    RČ:    42/2017

RČ:    10/2017    RČ:    22/2017    RČ:    32/2017   

RČ:    12/2017    RČ:    23/2017    RČ:    33/2017            

RČ:    13/2017    RČ:    24/2017    RČ:    34/2017

 

 

 

V Rožnově pod Radh. :        2.6.2017            

 

 

                                                             Dalimila Čechová

                                                          ředitelka mateřské školy