29.11.2016
Akce na prosinec Sportovka

Téma       datum      plánovaná akce                                  poznámka

 

                  28.11.      Bruslení    

Zimní        29.11.      Tělocvična                                           

                  30.11.      Návštěva 1,třídy ZŠ Pod Skalkou, plavání

království   1.12.       Keramika                                    

                   2.12.       Solná jeskyně Zašová                         

-------------------------------------------------------------------------------------------------                    

                    5.12.      Bruslení                                             angličtina

Čertovské    6.12.      Mikulášská nadílka v MŠ, Plavání    trampolíny                        

                    7.12.      Vánoce na dědině (13-15)

 hrátky         8.12.       Návštěva 1.třídy ZŠ 5.května             trampolíny

9.12.     Závěrečná solná jeskyně Zašová

-------------------------------------------------------------------------------------------------

12.12.    Bruslení                                               

Ten                 13.12.    Vánoce na Videčské     15.00 Vánoční besídka s rodiči

vánoční          14 .12.  Zdobíme stromeček pro zvířátka,        plavání                                                                              

čas                  15.12.     Tělocvična                                                                         

                       16.12.     Zpívání koled u vánočního stromu na náměstí

             

 

               19.12. Vánoční bruslení                   angličtina

Zasněžené    20.12.     Exkurse do Uniparu                           trampolíny

                     21..12.    Jdeme se podívat na kapry, plavání

Vánoce         22.12.     Tělocvična                                          trampolíny

                     

K R Á S N É    V Á N O C E    V Š E M

A    J E Š T Ě     K R Á S N Ě J Š Í    N O V Ý    R O K   !!!

 

J  + V